“Chiều cuối năm, lang thang dọc đường cố đô, nhìn hoa lau nở, bỗng nhiên thấy nhớ vô cùng những năm tháng xa xưa. Và…lau trắng đã nở đầy chân núi.” Tản văn của Mai Thị Hồng Quế qua giọng đọc Hoàng Anh Tuấn

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message