Cuối thu xa, nhớ mùa thu Hà Nội. Tản văn: Trần Thủy; Giọng đọc: Minh Hòa; Âm thanh: Hồ Huy

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message