Một tản văn của nhà giáo Bùi Duy Phong qua giọng đọc Hồng Anh – Tác phẩm đã được phát trong một chương trình VOV6. Phần âm thanh được Hồ Huy cover lại từ bản thu của VOV6

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message