Tản văn Thương miền muối mặn gừng cay của tác giả Nguyễn Minh Nguyệt là tác phẩm đoạt giải nhì trong cuộc thi Vinh của tôi do Group Vinh Xưa tổ chức. Sau đó tác phẩm lần lượt được đăng tải trên Tạp chí Sông Lam và Tản Văn Hay.

Podcast được thực hiện bởi Hồ Nữ Thị, Hồ Huy và tác giả.