Đôi mắt nhân gian là một tản văn của tác giả Trần Thảo Vy được trình bày bởi giọng đọc Minh Hòa, kỹ thuật dựng và âm thanh Hồ Huy.