Một tản văn của tác giả Bùi Duy Phong, lời bình Mộc Nhiên, giọng đọc Kim Trang, hòa âm Hồ Huy.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message