Một tản văn của Mộc Nhiên qua giọng đọc Hồ Nữ Thị. Hòa âm và viết lời bình Hồ Huy.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message