Một tản văn của tác giả Hồng Vân, giọng đọc Diệu Hương, lời bình Mộc Nhiên, hòa âm và thiết kế Hồ Huy.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message