Biển khuyết – một tản văn của tác giả Hồ Huy được thể hiện qua giọng đọc Minh Hòa.

Một đêm, nhiều đêm, đêm đêm, tôi du hành trong ánh sáng, thứ ánh sáng loe lóe hải đăng mà chớp về phía biển. Nơi ấy, con người ta dễ dàng nhận ra có những vẻ đẹp không viên mãn, những vẻ đẹp trong im lặng cô đơn. Những vẻ đẹp trong sự bất toàn càng cháy lên niềm khao khát yêu thương. Và chính những sự bất toàn không trọn vẹn ấy đã là một vẻ đẹp từng bất chợt thế gian.