Tôi đã vắng bao mùa trăng xứ này? Chúa đã thay lời nguyện cầu nơi đâu? Chuông đã đổ câu kinh buồn hang sâu? Mùa Noel cũ? Maria Madalena thêm một lần bóng biển trăng treo. Người ta gọi đó là “Trái tim bỏ hoang”, Nhà Thờ Đổ, nơi vẻ đẹp dật dờ trong nỗi điêu tàn trái ngang.

Trăng treo bóng biển

Hồ Huy