Tháng mười bẻ nắng sau lưng chiều, mùa thu như người đàn bà mãn vụ lẳng lặng gói ghém cánh đồng thảnh thơi. Tháng mười bầy chim ngói tiếc hùi hụi bay tìm nắm xôi nếp mới. Tháng mười. Tháng mười ai cười đã tối… Một tản văn của Hồ Huy qua giọng đọc Hồ Nữ Thị.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message