Tôi cứ yêu và cứ thương
Tôi cứ đắm say và cứ mãi gói nó trong trái tim bé nhỏ của mình
Tôi vẫn thế – cứ thế – Hoài niệm về những bóng chiều trên mảnh hồn quê.

Một thoáng chiều quê, tản văn của Lê Huyền, giọng đọc Diệu Hương, Kỹ thuật âm thanh Hồ Huy.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message