Hà Nội vào Thu là một tản văn của tác giả Hồ Huy viết về Hà Nội trong bối cảnh anh mới mười tám đôi mươi, khi còn là sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội.

Tản văn này được trình bày qua giọng đọc quen thuộc Minh Hòa – người luôn thể hiện những tản văn của Hồ Huy một cách thành công nhất…