Giao mùa. Một tản văn của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn, lời bình Hoàng Thủy, giọng đọc Trần Thủy.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message