Tháng 7 và mưa – một tản văn viết chung bởi Mộc Nhiên và Hồ Huy. Podcast được thực hiện bởi Lê Hồng Lan. Hòa âm và thiết kế Hồ Huy. Podcast có sử dụng bản nhạc Mưa ngâu của cố nhạc sỹ Thanh Tùng.