Cần bao nhiêu đêm dài mới gọi là thao thức, cần bao nhiêu thổn thức mới gọi là nhớ mong, cần bao nhiêu yêu thương trong lòng mới gọi là tình yêu mãi mãi… Ấy vậy mới hiểu mẹ tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả ước mơ, cả cuộc đời mình vì bố tôi, vì gia đình của mình mà gần như cả đời sống trong niềm ưu tư cô quạnh. 

Nơi hai đầu nỗi nhớ – Tản văn Lê Minh – Giọng đọc Hà Ngọc

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message