Tôi đã đọc “ Ngoảnh Mặt Mà Trăng” của tác giả Hồ Huy khá nhiều lần để cảm nhận kỹ lưỡng những gì anh gởi gắm vào trong tác phẩm. Hồ Huy đã dùng điệp từ “ngoảnh mặt” để nói lên nỗi nhớ thương rất nhiều của mình với trăng xưa mùa cũ.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message