Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Video này được Hồ Huy thực hiện ngày 27 thg 1, 2022.