Bay đi bồ công anh – một tản văn của Lê Minh qua giọng đọc Diệu Hương, hòa âm và thiết kế Hồ Huy.